Dornova metóda

Masáže » Dornova metóda

Dornova metóda sa v dnešnej dobe stáva najširšie používanou terapiou proti bolestiam chrbta, kĺbov a iných porúch chrbtice. Dokáže liečiť aj ďalšie poruchy spojené so zlým držaním tela ako neplodnosť, psychické problémy atď. Pomocou Dornovej metódy sa dá ošetriť chrbtica, posunuté stavce, kĺby a uviesť ich pod jemným tlakom palca do správnej polohy, bez poškodenia šliach, väzív alebo svalov.

Princípom Dornovej metódy je odstránenie nerovnej dĺžky dolných končatín, ktorá môže byť diagnostikovaná u každého z nás. Kvôli tomu  je panva vychýlená a to môže viesť ku krivej, skoliotickej a vysunutej chrbtici.

Oproti iným metódam naprávania pri Dornovej metóde sa  pri ošetrení nesmie prekročiť prah bolesti, ošetrenie je prevádzané voľne a bez trhnutí. Základným predpokladom úspechu je aktívna spolupráca klienta. Používa sa jemná manuálna terapia, pri ktorej sa uvedú kĺby a stavce bezpečne a na milimeter presne do správnych polôh, čo pomáha celkovej statike tela, ktorá vyrovnáva nerovnováhy v tele a tiež sa vyrovnáva dĺžka končatín, naprávajú sa problémy v kĺboch a ich puzdrách. Podľa Dorna, naše svaly sa vždy riadia podľa pozície kĺbov a chrbtice a keď  tie nefungujú tak, ako majú, tak svaly pokladajú zlé držanie tela za správne, a teda držia naše telo v tejto zlej pozícií. Pri liečbe touto metódou je vhodné prijímať dostatok tekutín, aby sa telo očistilo od toxínov a urátových solí.

Klient cíti úľavu hneď po ošetrení a fyzioterapeut-masér im tiež pripraví špeciálne cvičenia, ktoré im následne pomôžu upevniť novú pozíciu držania tela. Preto má Dornova metóda dlhodobé účinky.

Breussova masáž

Dornovu metódu vhodne dopĺňa Breussova masáž. Je to energeticko-manuálna masáž, uvoľňujúca telesné aj psychické blokády. Do pokožky pri chrbtici sa vtiera ľubovníkový olej.  Tkanivá sa masážou uvoľňujú, platničky sa môžu optimálne regenerovať a znovu sa nabiť energiou. Pri akútnych problémoch je to často jediná metóda, ktorú klient znesie.

Breussova masáž sa používa  na uvoľnenie po ošetrení porúch pohybového systému Dornovou metódou, tak aj ako príprava na toto ošetrenie.